نمرات دانشجویان

سازه بتن نمره نهایی

فرشته میرزایی نمره برگه 2  نمره پروژه 3 ارفاق استاد 7=12جمع کل
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 14:8  توسط قاسمی  | 

سازه بتن

دانشجویان زیر جهت تحویل پروژه با من تماس بگیرند.

کاظمی حمید

بهشتی رامی

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 13:57  توسط قاسمی  | 

سازه بتن و فلز

 با سلام

دانشجویان محترم تا آخر هفته نمرات بصورت نهایی اعلام خواهد شد.


آمار افتاده سازه بتن  8نفر از 62 نفر 

آمار افتاده سازه فلز 3 نفر از 26 نفر


موفق باشید.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 12:14  توسط قاسمی  | 

سازه بتن

با سلام

دانشجویان مشروحه زیر جهت تحویل پروژه با من تماس بگیرند.

منیری حسن

نیک حسینی ناصرعلی

کاظمی حمید

بهشتی رامین

 موفق باشید

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 11:7  توسط قاسمی  | 

حسین نظری

با سلام

دانشجوی محترم متاسفانه در درس مکانیک خاک به نمرات پایین تر از 4 نمره قبولی داده نخواهد شد. در صورت انتخاب درس برای بار دوم حضور سر کلاس اجباری نمی باشد.

موفق باشید.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 14:47  توسط قاسمی  | 

نمرات سازه فلزی هیدج

بنام خدانمرات سازه فلز هیدج بدون اعمال نمره پروژه به شرح زیر اعلام می گردد.حق اعتراض به نمره همچنان باقی است. نمره ها فعلاً بدون اعمال نمره پروژه اعلام گردیده که آخر هفته بعد از بررسی ترجمه ها و بازبینی مجدد برگه ها اعلام خواهد شد. در صورت داشتن اعتراض، اعتراض خود را به ادرس زیر بفرستید. از مراجعه به دفتر کار و زنگ زدن به اینجانب جداً خودداری فرمائید. به نمره های کمتر از 5 نمره قبولی داده نخواهد شد. جهت انتخاب واحد مجدد آن اقدام نمایند.آن دسته از دانشجویانی که پروزه دریافت نکرده اند با آدرس زیر در ارتباط باشند.


mohandes_omran_83@yahoo.com


موفق باشید
 


نام و نام خانوادگی                         نمره برگه             نمره پروژه             ارفاق استاد             جمع کل

اسلامی سعیده 3.5
9
بیات محمد امین 7.25 5 12.25
پروچی زهرا اخذ واحد دومین بار 10
جعفری زهرا 4.75 5 10
جواهری علیرضا 0
9
حسن شالی امین 6.5 5 11.5
حسنلو امیر حسن 8.5 5 13.5
حسینی سید حسن 2.5
9
خمسه لی مهدی 5.25 5 10.25
خیری حمزه 6.5 5 11.5
رضادوست حمید 5.25 5 10.25
صباغ کاخکی وحید 6.25 5 11.25
صفرپور سیبنی علی 6.5 5 11.5
فراوانی ساران سیمین 7.5 5 12.5
فکری مهرداد 5 5 10
مالمیر علیرضا اخذ واحد دومین بار 10
محمدی سعید 6.5 5 11.5
نفریه لیلا اخذ واحد دومین بار 10
نوربخش امیر رضا 7 5 12
هشترودی سهیل 6.75 5 11.75
یوسفی مرتضی اخذ واحد دومین بار 10
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 0:7  توسط قاسمی  | 

نمرات سازه بتنی هیدج

بنام خدا

نمرات سازه بتن هیدج بدون اعمال نمره پروژه به شرح زیر اعلام می گردد.حق اعتراض به نمره همچنان باقی است. نمره ها فعلاً بدون اعمال نمره پروژه اعلام گردیده که آخر هفته بعد از بررسی ترجمه ها و بازبینی مجدد برگه ها اعلام خواهد شد. در صورت داشتن اعتراض، اعتراض خود را به ادرس زیر بفرستید. از مراجعه به دفتر کار و زنگ زدن به اینجانب جداً خودداری فرمائید. به نمره های کمتر از 3 نمره قبولی داده نخواهد شد. آن دسته از دانشجویانی که پروزه دریافت نکرده اند با آدرس زیر در ارتباط باشند.

mohandes_omran_83@yahoo.com

موفق باشید.نام و نام خانوادگی نمره برگه نمره پروزه ارفاق استاد جمع
افشار صحرایی 4.75   7 11.75
محمد صدارتی 4.25   7 11.25
احد طاووسی 3.25   7 10.25
شایان عارفی 3.5   7 10.5
رضا عباسی نوحی 4.75   7 11.75
محمدرضا عباسی 1.5      
غلامحسن عزیزی 3   7 10
سیمین فراوانی ساران 6.25   7 13.25
فیروزی محمد 5   7 12
قربانلو زهره 3.5   7 10.5
قهرمانی کاظم 3.5   7 10.5
گودرزوند مستانه 2.75   7 10
لطفی محمد 5   7 12
مالمیر علیرضا 4.25   7 11.25
محمدعلی خانی ابوالفضل 5.5   7 12.5
محمد قلیها سجاد 6.5   7 13.5
منیری حسن 2      
میرزایی دمابی فرشته 2      
ناطق محمدعلی 3.5 پروژه تکراری 7 10.5
نزاد باقری مهدی 3.25   7 10.25
نصیری زهره 4   7 11
نفریه لیلا 0      
نوروزی خمینی الهام 4.5   7 11.5
نیک حسینی ناصرعلی 2.25      
یوسفی مرتضی 0      
کابلی حامد 3.5   7 10.5
کاظمی حمید 2      
کاظمی مرجان 4   7 11
کیماسی سلخوری مصطفی 3.5   0 3.5
مرادی فاطمه 6.25   7 13.25
اژدری علی 4   7 11
استادی بیتا 0.75      
اصلانی مرتضی 3   7 10
امینی زهره 1.5      
اوجاقلو محمد 5.25   7 12.25
ایمانی تقی 4   7 11
بابایی یاسر 6   7 13
بختیاری عبدالرضا 1.25      
براتی علیرضا 4.25   7 11.25
بهاوری علی 1.5      
بهشتی رامین 2      
بیگدلی محمد 5   7 12
پیری حمید 0.5      
ترابی حسین 5.75   7 12.75
تقوایی مریم 0      
حسن پور امیر 1.5      
حسن پور حسن 0      
خانی شیخلری سیروس 6.75   7 13.75
خدایی ناصر 6.25   7 13.25
خیری حمزه 4.75   7 11.75
درویش مجتبی 7.25   7 14.25
رحمانی حسن 4.25   7 11.25
رضا خانی حسن 3.75   7 10.75
سید حسینی سید رضا 7.75   7 14.75
شامی فرد اصغر 4.25   7 11.25
شبیری سید مقصود 9   7 16

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 19:17  توسط قاسمی  | 

نام و نام خانوادگی نمره برگه نمره پروزه ارفاق استاد جمع
افشار صحرایی 4.75   7 11.75
محمد صدارتی 4.25   7 11.25
احد طاووسی 3.25   7 10.25
شایان عارفی 3.5   7 10.5
رضا عباسی نوحی 4.75   7 11.75
محمدرضا عباسی 1.5      
غلامحسن عزیزی 3   7 10
سیمین فراوانی ساران 6.25   7 13.25
فیروزی محمد 5   7 12
قربانلو زهره 3.5   7 10.5
قهرمانی کاظم 3.5   7 10.5
گودرزوند مستانه 2.75   7 10
لطفی محمد 5   7 12
مالمیر علیرضا 4.25   7 11.25
محمدعلی خانی ابوالفضل 5.5   7 12.5
محمد قلیها سجاد 6.5   7 13.5
منیری حسن 2      
میرزایی دمابی فرشته 2      
ناطق محمدعلی 3.5 پروژه تکراری 7 10.5
نزاد باقری مهدی 3.25   7 10.25
نصیری زهره 4   7 11
نفریه لیلا 0      
نوروزی خمینی الهام 4.5   7 11.5
نیک حسینی ناصرعلی 2.25      
یوسفی مرتضی 0      
کابلی حامد 3.5   7 10.5
کاظمی حمید 2      
کاظمی مرجان 4   7 11
کیماسی سلخوری مصطفی 3.5   0 3.5
مرادی فاطمه 6.25   7 13.25
اژدری علی 4   7 11
استادی بیتا 0.75      
اصلانی مرتضی 3   7 10
امینی زهره 1.5      
اوجاقلو محمد 5.25   7 12.25
ایمانی تقی 4   7 11
بابایی یاسر 6   7 13
بختیاری عبدالرضا 1.25      
براتی علیرضا 4.25   7 11.25
بهاوری علی 1.5      
بهشتی رامین 2      
بیگدلی محمد 5   7 12
پیری حمید 0.5      
ترابی حسین 5.75   7 12.75
تقوایی مریم 0      
حسن پور امیر 1.5      
حسن پور حسن 0      
خانی شیخلری سیروس 6.75   7 13.75
خدایی ناصر 6.25   7 13.25
خیری حمزه 4.75   7 11.75
درویش مجتبی 7.25   7 14.25
رحمانی حسن 4.25   7 11.25
رضا خانی حسن 3.75   7 10.75
سید حسینی سید رضا 7.75   7 14.75
شامی فرد اصغر 4.25   7 11.25
شبیری سید مقصود 9   7 16

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 19:9  توسط قاسمی  |